Tilbud!

Alle Leg&Lektie skole- og førskolecirkler (spar 46kr)

DKK 499,00 Inkl. moms

I pakken her får du alle læringscirkler til både førskolebørn og skolebørn. Pakken indeholder 86 forskellige cirkler lige til at bruge, da de er færdigtrykte på holdbart plastik.
De er lavet i tynd plastik, så de ikke vejer for meget til at have med omkring og er 100 procent vandtætte. De kan ikke rives over, de kan dog ridses med skarpe genstande.

Førskolecirklerne:
Cirklerne er tænkt som et sæt samlet med alle de vigtigste områder, som førskolebørn bør komme omkring igennem samtaler, lege, oplevelser og erfaringer. Cirklerne er ikke udtømmende, men viser eksempler og bruges til at huske de væsentlige områder sammen med dit barn eller børnegruppe. Cirklerne er lavet med udgangspunkt i de styrkede læreplaner til institutioner i Danmark. Der er 28 stk. VEJLEDNING er vedhæftet ordrebekræftelsen.

Skolecirklerne:
Skolepakken her indeholder 30 cirkler med 60 forskellige emner til dansk, matematik og engelsk til 0. -10. klasse.
Læringscirklerne her er tænkt som en huskecirkel til dit barn med de mest centrale emner i matematik, dansk og engelsk. Dit barn kan få hjælp i cirklerne, blive mere selvstændig i opgaveløsningen og med tiden visualisere cirklerne og dermed bedre memorere det centrale i fagene – smart ikk?

  • Styrkede læreplaner for institutioner
  • Fælles mål for folkeskole
  • Huskeregler og regneregler
  • Fagligt overblik
  • Mere selvstændighed til dit skolebarn
  • Faglig støtte

 

PAKKEN indeholder:

Dansk:
Bogstaver/Farver
120 ord/Genre 1
Vokaltrappen/Ordklasser
Sætningsled/Kommaregler
Del ord/Ordklasser – betegnelser
Genre 2/ Genre 3
Respons/Skrivehjælp
Læs tekster/ Læs fagtekster
Tekstanalyse 1/Teksanalyse 2
Litterære perioder 1/Litterære perioder 2

Matematik:
Geometri/10-tabellen
Plus/minus
Gange/Dividere
Læs og lav matematikopgaver/Matematiksprog
Tegn og måleenheder/Areal, omkreds og rumfang
Statistik/Kombinatorik og sandsynlighed
Funktioner/Linier
Brøker/Procent, brøker og decimal
Procent/Matematik
2/3/4/5/6/7/8/9-tabellen
Tal 10-100/Tælle 0-19
10´er venner/Tal 1- 10

Engelsk:
Colours/Numbers 1-10
Food & drinks/Numbers 10-100
Clothes / Transport
Animals/ Body
Stedord og spørgeord/Udsagnsord

Førskole:
1-10 illustreret/figurer
1-10 tal/natur
Dyr/transport
Kroppen/påklædning
Madvare/hygiejne
Følelser/kropssprog
Aften/morgen
Frugt/grønt
Vejret/tid
år/uge
rim/lydlig opmærksomhed
Læs/forholdsord
Modsætninger/sanser

Scroll til toppen