Vi har fokus på fagene dansk, matematik, tysk, natur/teknik og engelsk, hvor der også løbende lvil komme nyt. Der er en masse blandet materiale inden for de specifikke fag.

Dansk er, for størstedel af børnene, modersmålet, og det danner grundlag for alle fag. 
Matematik og talforståelse er meget vigtigt for dit barn, da der matematik er overalt, og mange børn finder det svært. 
Matematik er et vigtig grundlag for at kunne være med i naturfag, men også samfundsfag, hvor statistisk kommer i centrum. 
Engelsk er verdens fælles sprog, og det giver dit barn mulighed for kunne læse og begå sig i det internationale samfund, som vi lever i i dag. 
 

Matematik

Dansk

Fremmedsprog

Alle skoleopgaver

Emner

Natur

Scroll til toppen