På denne side vil du finde en oversigt over alle de fysiske produkter, som vi har udformet til dig og dit barn. Det er vigtigt for dit barn at have et fysisk produkt, når han/han begynder at lære. Når læring bliver visuelt, har dit barn en referenceramme, som udvikler dit barns forståelse og gør, at det er lettere at huske. 

Du finder bl.a læringsplakater, piktogrammer og læringskort, men vi vil især fremhæve læringscirklerne, som er lette at medbringe i skoletasken. Læringscirklerne er en hjælpende hånd, som gør dit barn mere motiveret, når de svære opgaver kommer, for der har dit barn mulighed for at ty til hjælp gennem dem, inden han/hun spørger en voksen.